Joodse man bid bij de Westelijke muur In Jeruzalem

Gebed voor Israël

‘En Ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken’ (Ezechiël 37:22).

In de schaduw van de controversiële wetshervorming zijn de mensen de afgelopen zes maanden zo verdeeld geraakt dat er nu stemmen in de media opgaan die een mogelijke scheiding op verschillende niveaus denkbaar achten.

 • Bid dat beide kanten van het woedende debat over justitiële hervormingen in Israël snel een algemeen aanvaard compromis zullen bereiken om het geschil op te lossen.
 • Bid dat de protesten stoppen en er eenheid en genezing onder het volk zal komen.
 • Bid dat het Israëlische leger sterk en waakzaam zal blijven tegen alle bedreigingen.
 • Bid dat iedereen weer zijn jaarlijkse reservedienst en training in de IDF zal vervullen.
 • Bid dat de vijanden van Israël de recente interne verdeeldheid over gerechtelijke hervormingen niet zullen aanzien als zwakte.
 • Bid dat zij zich ervan zullen blijven weerhouden Israël op de proef te stellen.
 • Bid voor de vrede van Jeruzalem.
 • Bid dat de najaarsfeesten zonder geweld zullen worden gevierd.

Gebed voor de Volken

‘Dan zullen de volkeren de naam des HEREN vrezen, alle koningen der aarde uw heerlijkheid, wanneer de HERE Sion heeft gebouwd, en verschenen is in zijn heerlijkheid’ (Psalm 105:7-8).

God zegt dat Hij met de volkeren in het gericht zal treden vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël. In dit stadium in de geschiedenis is het voor alle naties van enorm belang, dat ze gewaarschuwd worden dat zij door God geoordeeld zullen worden op grond van de manier waarop zij het Joodse volk hebben behandeld.

 • Bid voor een diplomatieke doorbraak in de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië, in de lijn van de Abraham-akkoorden, die de betrekkingen tussen Israël en verschillende andere Arabische staten de afgelopen jaren normaliseerden.
 • Bid dat Israël geen compromissen hoeft te sluiten of zijn historische rechten en aanspraken op het Land Israël hoeft af te staan om een vredesovereenkomst met Riyad veilig te stellen.
 • Bid dat meer landen over de hele wereld vriendschap zullen sluiten met Israël en de Joodse staat zullen steunen in internationale fora.
 • Bid dat de Heer de islamitische terreurmilitie Hezbollah zal aanpakken op een manier die definitief een einde maakt aan zijn dreiging voor Israël en zijn greep op Libanese aangelegenheden.
 • Bid dat Iran gefrustreerd en gedwarsboomd zal worden in zijn pogingen om Hezbollah en andere regionale proxy-milities te gebruiken om Israël te bedreigen en aan te vallen.
 • Bid dat het Iraanse volk erin zal slagen een nieuwe koers voor zijn land uit te zetten, vrij van de dictaten van het radicale islamitische regime dat nu in Teheran regeert.
 • Bid ten slotte dat Israël alle middelen krijgt die nodig zijn om zichzelf te verdedigen tegen de vele bedreigingen en complotten van Iran.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang’ (Leviticus 23:40).

Deze maand bereiden ze zich in Jeruzalem voor op het Bijbelse feest van Soekot of Loofhuttenfeest. Van 29 september tot 6 oktober verwachten ze ruim 2500 feestpelgrims uit ongeveer 90 landen te ontvangen. Ze verwachten ook dat er nog enkele duizenden online aan de Feestervaring zullen deelnemen.

 • We danken God voor een rijk gezegend Israëlweekend op De Betteld in Zelhem.
 • Dank God dat ook velen in Nederland de samenkomsten digitaal via livestream hebben gevolgd.
 • Bid dat iedere spreker en aanbiddingsleider tijdens het Loofhuttenfeest de leiding en zalving van de Heer zal ervaren.
 • Bid voor een overvloed aan vreugde onder alle pelgrims tijdens de feestbijeenkomst.
 • Bid om voldoende middelen en tijdige visumgoedkeuringen voor alle Feestpelgrims om Israël te bereiken.
 • Bid dat onze Israëlische gasten diep getroffen zullen worden door het Feest.
 • Bid dat er geen gewelddadige protesten tegen het Feest zullen zijn.
 • Bid om een machtige beweging van de Heilige Geest onder allen die voor het Feest van dit jaar bijeenkomen.
 • Bid voor de activiteiten van de ICEJ in Nederland die na de zomervakantie weer beginnen, zoals de themaochtenden en de spreekbeurten.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Overweeg om ook deel te nemen aan één van de eerstvolgende Rosh Chodesh gebedsmomenten op:

Vrijdagavond 15 september van 21.00 – 22.00 uur (Het VEZ-team)       

Zaterdagavond 16 september van 19.00 – 20.00 uur (Het ICEJ-team)         

Maandagmorgen 18 september van 11.00 – 12.00 uur (Het ICEJ-team)

Je kunt je op de bovengenoemde gebedsmomenten aanmelden via:  https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Groet en zegen,

Jan Posthumus