Holocaust-overlevenden

Ongeveer een vierde van Israëls 165.800 (januari 2022) Holocaust-overlevenden leeft onder de armoedegrens en nog veel meer lijden aan ziekte en eenzaamheid. 90% van alle overlevenden is ouder dan 80 jaar. Er blijft weinig tijd over voor ons om deze laatste levende getuigen de hand te reiken en te verzorgen. Dit project heeft tot doel christelijke zorg te tonen voor degenen die onuitsprekelijk hebben geleden in voornamelijk “christelijk” Europa en hen te helpen hun leven te leiden met waardigheid, goed verzorgd en omringd met liefde.

Haifa Home

De ICEJ een samenwerking met een lokale liefdadigheidsinstelling om hen een warme gemeenschap, een thuis te bieden in Haifa begonnen In 2009. Dit unieke gezamenlijke project tussen christenen en joden biedt voorzieningen voor Holocaust-overlevenden, een begeleid wonen en een warme gemeenschap met liefhebbende Israëlische medewerkers en ICEJ-vrijwilligers die in hun dagelijkse behoeften voorzien.

Ondersteun de Holocaust-overlevenden

Adopteer een Holocaust-overlevende

Steun de bewoners van het Haifa Home door het adoptieprogramma van de ICEJ. Het is een voortdurende uitdaging om de kosten te dekken die gepaard gaan met de zorg voor deze dierbare bewoners en het programma Adopteer een Holocaust-overlevende is een waardevolle bijdrage.