Waardigheid geven aan mensen in nood

Er is een speciale manier om betrokken te zijn bij de broodnodige voortdurende steun voor het Haifa Home voor Holocaustoverlevenden. Haifa Home heeft zijn deuren geopend voor overlevenden die fysieke voortdurende zorg nodig hebben, de eenzamen, de behoeftigen en zelfs sommigen die dakloos bleken te zijn. Bewoners die zich in een moeilijke economische situatie bevinden, dragen niet of nauwelijks bij aan de kosten van hun huisvesting. Wel krijgen ze gelijke zorg en persoonlijke aandacht. Financiering van de lopende kosten is daarom van groot belang. Haifa Home wenst dat al haar bewoners hun laatste jaren zullen beleven, omringd door liefde en professionele ondersteuning. Het ontvangen van overheidssubsidies kost tijd en is een lang administratief proces. Daarom is onze voortdurende steun van vitaal belang en is het adopteren van een overlevende een kans om op een zinvolle manier bij te dragen. Christenen die hun liefde en steun willen betuigen aan deze dierbare mensen die de verschrikkingen van de Holocaust hebben doorgemaakt, kunnen, door middel van een maandelijkse verbintenis naar keuze, zorgen voor continue kwaliteitszorg en dagelijkse therapeutische activiteiten voor de bewoners.

De kosten om één overlevende in het huis te huisvesten bedraagt 2.250 USD per maand.
Neem contact met ons op voor meer informatie over het adoptieprogramma.