De ICEJ heeft zich verbonden aan het Haifa home voor Holocaustoverlevenden om hen een goede oude dag te geven. We bemerken dat vriendschap en gezelschap het belangrijkste ingrediënt is in dit huis. Voor deze bewoners zorgt eenzaamheid ervoor dat ze aan hun trauma’s denken en in een cirkel blijven ronddraaien. Daarom is dit huis zo van belang, om hen uit dit isolement te halen en gezelschap te bieden.

‘We zijn een familie,’ zeggen de bewoners als de staf. De recreatiezaal wordt veel gebruikt. Iedere dag komen hier mensen voor spelletjes en een praatje. Hier kunnen ze hun trauma’s even vergeten of er juist met lotgenoten over praten. Ook wordt de recreatiezaal gebruikt voor  gymnastiek, Engelse les en volksdansen.

Het lukt al jaren om dit Haifa home zonder overheidssteun te gebruiken. Maar we zijn wel afhankelijk van donaties. Het mandaat dat God aan de ICEJ gaf, was: ‘Troost, troost, mijn volk, zegt de Heer’.  Jes.40:1. We hebben de mogelijkheid om deze speciale groep, die in hun jeugd de nodige steun gemist heeft, alsnog te troosten met liefde en bewogenheid. Help de ICEJ om dit werk nog jaren vol te houden.

Het kost ongeveer 2000 euro per maand om een bewoner in het Haifa home te verzorgen. U kunt een bewoner adopteren, of in een deel van zijn kosten voorzien. Giften kunt u storten via www.icej.nl