Norwegian Christians rally for Israel outside their parliament building in Oslo on Saturday

Honderden Noorse christenen verzamelden zich zaterdag 3 februari 2024 voor het parlement in Oslo voor een historische demonstratie om zich achter Israël te scharen en antisemitisme te bestrijden. De demonstratie bracht de grootste alliantie ooit van christelijke denominaties in Noorwegen samen om een gezamenlijke verklaring te bekrachtigen waarin steun wordt uitgesproken voor Israël in zijn oorlog tegen Hamas in Gaza en waarin wordt opgeroepen tot meer actie om antisemitisme te bestrijden.

De pro-Israël bijeenkomst werd bijgewoond door geestelijken en leken van de Pinkster-, Lutherse en Katholieke kerken, die alle christelijke denominaties van het land vertegenwoordigen, behalve de voormalige staatskerk. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Noorse afdeling van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem.

“Het was een historische demonstratie van christelijke steun voor Israël in ons land dankzij de grote verscheidenheid aan christelijke leiders en organisaties die erbij betrokken waren. Zoiets is in mijn leven nog nooit gebeurd,” zei Dag Øyvind Juliussen, nationaal directeur van ICEJ-Noorwegen.

Na afloop van de bijeenkomst gaven de aanwezige kerkleiders een gezamenlijke verklaring uit die als volgt luidt:

VERKLARING VAN DE NOORSE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP

We zijn geschokt door de aanval op Israël op 7 oktober, en het is met diep verdriet dat we getuige zijn van de voortdurende oorlog en de wereldwijde toename van antisemitisme en haat tegen Joden. Als christenen voelen we een speciale verantwoordelijkheid om op te komen voor onze Joodse broeders, vooral gezien de geschiedenis van de kerk, die zo gevuld is met anti-Joodse gevoelens en vervolging. We kunnen niet zwijgen tegenover deze realiteit.

  1. Wij geloven dat ieder mens, ongeacht etniciteit en religie, geschapen is naar het beeld van God en een unieke en onschendbare menselijke waarde bezit. Dit geldt voor alle mensen, ook voor die in Israël en Gaza. Het lijden van de burgerbevolking is ondraaglijk en gaat ons allen aan.
  2. We vinden het onaanvaardbaar dat Joden die in Noorwegen wonen steeds meer worden lastiggevallen en bang gemaakt. We mogen nooit het onrecht vergeten dat de kerk en christenen Joden bijna 2000 jaar lang hebben aangedaan. Gedurende onze hele geschiedenis is het Joodse volk vervolgd, verdreven en zijn er pogingen gedaan om hen te vernietigen. Vandaag de dag zien we het antisemitisme weer de kop opsteken.
  3. In onze samenleving moeten we het hoofd bieden aan antisemitische houdingen, vooroordelen en onverschilligheid tegenover de manier waarop Joden in onze cultuur worden afgebeeld. In 2012 reageerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op sterke anti-Israël sentimenten in de Noorse samenleving. Dit is ook duidelijk in de discussie over het conflict tussen Israël en Hamas in 2023.
  4. Antisemitisme is een belangrijk element in de oorlog tussen Israël en Hamas. De verklaringen van Hamas dat ze 7 oktober steeds opnieuw willen herhalen tot Israël niet meer bestaat, tonen de fundamentele antisemitische ideologie van Hamas, zoals die tot uitdrukking komt in hun handvesten uit 1988 en 2017. Wij veroordelen dergelijke uitspraken ten zeerste. Het antisemitische element in de oorlog en het conflict tussen Israël en Hamas kan niet over het hoofd worden gezien of worden vergeten.
  5. Onze focus op toenemend antisemitisme impliceert op geen enkele manier het over het hoofd zien of negeren van het lijden van de bevolking in Gaza en de omstandigheden van de Palestijnen. Het bloedbad en de aanvallen van Hamas op Israël gaan echter hand in hand met hun terreurregime tegenover hun eigen bevolking. Ook de Palestijnen hebben steun en hulp nodig voor een betere en veilige toekomst.
  6. Onze samenleving heeft de verantwoordelijkheid om antisemitisme aan de kaak te stellen en te bestrijden. Verschillende rapporten hebben aangetoond dat er antisemitische vooroordelen bestaan in onze Noorse samenleving, die tot uiting komen in discussies over het Israëlisch-Palestijnse conflict. We willen dat deze kwestie duidelijker aan bod komt in de berichtgeving in de Noorse media en moedigen Noorse media aan om meer dan vandaag Joodse en Israëlische ervaringen en perspectieven te belichten.
  • We moedigen gebed voor vrede aan voor alle betrokken partijen in Israël, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en het Midden-Oosten in het algemeen.
  • We moedigen betrokkenheid en publieke demonstraties van steun aan.
  • We moedigen iedereen aan om tegenstanders niet te demoniseren, maar om gesprekken aan te gaan over de moeilijke kwesties die aan de orde zijn, met respect voor de verschillende perspectieven.
  • We moedigen iedereen aan om Joden en de Joodse gemeenschap in ons land te beschermen.

Geschreven door David Parsons, vicevoorzitter en senior internationaal woordvoerder van ICEJ
Fotografie ICEJ-Noorwegen: Noorse christenen betogen zaterdag voor Israël buiten het parlementsgebouw in Oslo