Aliyah

De Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem bereidt zich voor op een grote golf van Aliyah naar Israël deze zomer. Ondanks de huidige oorlog in Gaza en het noorden verwacht Israël dit jaar meer dan 30.000 nieuwe Joodse immigranten. In de afgelopen jaren waren de meeste van deze olim (nieuwkomers) Russisch sprekende Joden uit de voormalige Sovjet-Unie. De Israëlische autoriteiten verwachten nu dat een grote golf van immigrantenfamilies ook uit Westerse landen zal komen vanwege het toenemende antisemitisme daar.

De ICEJ heeft dit jaar tot nu toe meer dan 1.300 nieuwe immigranten geholpen, inclusief het sponsoren van vluchten en het assisteren bij de pre-Aliyah en integratie fases van hun aankomst. Deze olim zijn afkomstig uit Ethiopië, Frankrijk, Zuid-Afrika en de voormalige Sovjetrepublieken.

“We hebben aantallen die we in decennia niet hebben gezien – uit Frankrijk, Zuid-Afrika, Engeland en Noord-Amerika,” vertelde Avichai Kahana, directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Aliyah en Integratie, onlangs aan The Jerusalem Post. Hij merkte op dat er sinds het begin van de oorlog op 7 oktober 19.000 olim naar Israël zijn gekomen en voegde eraan toe: “Dit is een wonder. Er is geen ander land ter wereld waar zoveel mensen midden in een oorlog naar toe komen.”

Van de meer dan 12.000 nieuwe immigranten die tussen januari en mei naar Israël kwamen onder de Wet van Terugkeer, kwam meer dan 70 procent, meer dan 8.000, uit Rusland, volgens een update van de regering aan de Knesset, meldde de Times of Israel.

Onmiddellijk na 7 oktober merkten Israëlische ambtenaren een enorme toename op van Aliyah-aanvragen van Joden in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Normaal gesproken duurt het minstens zes maanden of langer voor Joodse families om zich voor te bereiden op Aliyah, dus we beginnen nu de toename te zien.

Het Joodse Agentschap voor Israël, dat toezicht houdt op het Aliyah proces, verwacht dat er dit jaar 15.500 Joodse immigranten uit Westerse landen zullen arriveren. Dat is bijna 2,5 keer zoveel als de 6.220 immigranten die in 2023 uit ontwikkelde landen kwamen.

Ambtenaren van het ministerie hebben voorspeld dat Aliyah uit het Westen deze zomer sterk zal toenemen, met ongeveer 8.000 olim uit ontwikkelde landen die naar verwachting in september zullen arriveren.

Jews making Aliyah

We beginnen nu aan het drukke Aliyah zomerseizoen, wanneer Joodse families naar Israël verhuizen zodat hun kinderen klaar zijn voor het nieuwe schooljaar in september. Jongeren Aliyah programma’s beginnen ook eind augustus, zoals het Naale programma voor middelbare scholieren die eerder komen dan hun ouders, dat de ICEJ al vele jaren ondersteunt. Deze kinderen worden voorbereid op Aliyah met speciale zomerkampen die de Christelijke Ambassade al meer dan tien jaar sponsort in de Russischtalige republieken.

In de afgelopen jaren vormden Russischtalige immigranten 70-80% van de totale wereldwijde Aliyah-cijfers. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in 2014 zijn bijna 250.000 Joden uit Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische staten naar Israël teruggekeerd.

Sinds 1980 heeft de ICEJ meer dan 186.000 Joodse immigranten geholpen om naar Israël terug te keren, waarbij de meerderheid afkomstig was uit voormalige Sovjetlanden.

Dit jaar heeft het Joodse Agentschap ICEJ gevraagd om te helpen met een speciaal programma voor Russisch sprekende Joden die hun huizen zijn ontvlucht en nu in Oost- en West-Europa wonen. Het programma helpt deze Joodse oorlogsvluchtelingen wanneer ze zich beginnen voor te bereiden op de laatste etappe naar het land van hun voorouders.

Op veel plaatsen in de Bijbel nodigt de Heer niet-Joden uit om te helpen bij het profetisch verzamelen van Zijn volk. Jesaja zei bijvoorbeeld: “Zie, Ik zal Mijn hand in een eed opheffen naar de volken en Mijn standaard oprichten voor de volken; zij zullen uw zonen in hun armen brengen en uw dochters zullen op hun schouders gedragen worden.” (Jesaja 49:22)

De profeet Jesaja gebruikt interessante bewoordingen om de betekenis van deze demonstratie van niet-Joodse barmhartigheid tegenover de Joden te beschrijven. Een “standaard” was een banier die in tijden van oorlog hoog op een berg werd geplaatst om soldaten te verzamelen in geval van een invasie. Jesaja zegt dat er een dag komt waarop God niet-Joden zal oproepen zoals een militair leider zijn strijdkrachten verzamelt om te helpen het Joodse volk thuis te brengen – maar met grote zorg en tederheid, zoals een vader zijn kinderen draagt.

Niet-Joden worden ook aangemoedigd om alle obstakels weg te nemen die deze terugkeer in de weg staan. “Ga door, ga door de poorten! Bereid de weg voor het volk. Bouw op, bouw de weg op! Verwijder de stenen. Verhef een banier voor de volken.” (Jesaja 62:10)

Hier voorziet Jesaja dat niet-Joodse naties een snelweg aanleggen waarin hindernissen worden verwijderd zodat het Joodse volk veilig en gemakkelijk kan passeren, en zelfs door niet-Joden kan worden begeleid. Jesaja 57:14 bevat een soortgelijke oproep om de weg op te bouwen en voor te bereiden, en “hindernissen voor de weg van Mijn volk weg te nemen.” (NIV)

Daarnaast ziet Jesaja een tijd waarin niet-Joden hun rijkdom naar Israël moeten brengen en de natie moeten herbouwen. “De zonen van vreemdelingen zullen uw muren opbouwen en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn toorn heb Ik u getroffen, maar in Mijn gunst heb Ik mij over u ontfermd. Daarom zullen uw poorten voortdurend openstaan; zij zullen dag noch nacht gesloten zijn, opdat de mensen de rijkdom der heidenen en hun koningen in optocht tot u zullen brengen.” (Jesaja 60:10-11)

Tijdens de Holocaust werden Joden ontdaan van al hun aardse bezittingen, tot aan de gouden vullingen in hun tanden toe. Toch spreekt Jesaja herhaaldelijk over een dag waarop de “zonen van vreemdelingen” (niet-Joden) niet alleen Israëls muren zullen optrekken, maar – in een goddelijke wending – Israël zullen helpen met hun materiële rijkdom.

Sluit je vandaag bij ons aan als de ICEJ helpt om de volgende golf Aliyah naar Israël te brengen en hen in het Land te planten. We hebben al toegezegd om vluchten te sponsoren voor 100 Oekraïense Joden in de komende weken en er openen zich vele andere mogelijkheden voor ons in Frankrijk, Zuid-Afrika en elders om deze zomer meer Joodse families thuis te brengen in Israël. Maar we hebben uw hulp nodig om dit mogelijk te maken!

Geschreven door Howard Flower en Karen Engle
Fotografie: JAFI