Rocket attack aftermath

Israëls scherpe verdeeldheid over gerechtelijke hervormingen heeft Iran en zijn regionale proxy-milities doen denken dat de Joodse staat zwak en bloot is. Dit heeft ertoe geleid dat Hezbollah onlangs een reeks openlijke provocaties heeft uitgevoerd langs de grens met Libanon, waarop Jeruzalem lauw heeft gereageerd. Hoewel niemand op dit moment uit is op een grote oorlog, kan zelfs de kleinste misstap gemakkelijk een escalatie veroorzaken, waardoor functionarissen in het noorden van Israël zich haasten om meer schuilkelders te voorzien voor hun kwetsbare gemeenschappen.

Israëls gezworen vijanden hebben de afgelopen maanden toegekeken hoe duizenden reservisten van de IDF protesteerden tegen de door de regering voorgestelde gerechtelijke hervormingen door te weigeren hun jaarlijkse reservetaak uit te voeren. De protesten zouden van invloed kunnen zijn op de paraatheid van het Israëlische leger voor een groot conflict met Iran. In reactie hierop hebben Iraanse en Hezbollah-leiders Israël openlijk beschimpt als een natie die op zijn retour is.

Dit is een ernstige misvatting van Israëls militaire kracht en nationale vastberadenheid. Niettemin voelde Hezbollah zich aangemoedigd om Israëls gevechtsklaarheid te testen door in het zicht provocerende acties uit te voeren langs de door de VN afgebakende ‘Blauwe Lijn’ tussen Israël en Libanon.

Eerst heeft Hezbollah tenten opgezet aan Israëls kant van de grens, maar ten noorden van het veiligheidshek. Een groep gewapende militieleden van Hezbollah in gevechtstenue marcheerde ook vlak langs het grenshek. Bovendien beklommen Hezbollah-agenten een toren op het grenshek en namen Israëlische bewakingsapparatuur mee. Tot slot vuurde de radicale sjiitische militie een tankgranaat af in een open gebied in de betwiste Mount Dov-sector.

Deze acties markeren een verschuiving door Iran en Hezbollah in hun “schaduwoorlog” met Israël. Tot nu toe voerden ze vooral geheime operaties uit langs de grens, zoals het graven van terreurtunnels onder het veiligheidshek. Daarentegen lokken ze Israël nu openlijk uit om vergeldingsmaatregelen te nemen, waardoor het noorden van Israël op scherp komt te staan.

De IDF heeft een sterk signaal afgegeven dat het gevechtsklaar is door een grote militaire oefening te organiseren in het noorden, waarbij zelfs een grote grondinvasie diep in Libanon werd gesimuleerd om Hezbollah te neutraliseren.

Ondertussen zijn steden en dorpen in het noorden van Israël zich aan het haasten om hun civiele verdediging te versterken door het verbeteren en toevoegen van schuilkelders. Recente studies tonen aan dat het noorden een schrijnend tekort heeft aan geschikte schuilplaatsen voor de groeiende bevolking, vooral gezien het arsenaal van Hezbollah van meer dan 200.000 raketten en raketten.

De International Christian Embassy Jerusalem werd zich enkele jaren geleden bewust van deze behoefte en heeft zich ingezet om draagbare schuilkelders te leveren aan deze kwetsbare gebieden. In de afgelopen tien jaar heeft de ICEJ bijna 200 mobiele schuilkelders gedoneerd aan kwetsbare Israëlische gemeenschappen. De meeste daarvan gingen naar steden langs de grens met Gaza, waar frequente raketaanvallen van Hamas plaatsvinden, maar we zijn er ook al in geslaagd om zo’n 50 schuilkelders in het noorden van Israël te plaatsen.

Dankzij de vrijgevigheid van een Zwitserse christelijke familie leveren we op dit moment zes nieuwe schuilkelders aan de stad Shlomi, die op de eerste dag van Pesach werd getroffen door een raket die vanuit Zuid-Libanon werd afgevuurd. De raket landde op een druk kruispunt – met op elke hoek een bank, een synagoge, een winkel en een advocatenkantoor.

Shlomi, een stad met 9.000 inwoners die grenst aan Libanon, heeft de afgelopen decennia te maken gehad met raketaanvallen. Maar stadsambtenaren zeggen dat de stad niet is voorbereid op wat er waarschijnlijk gaat komen in een toekomstige oorlog met Hezbollah. Raketalarmen in Shlomi waarschuwen vaak maar 2 tot 3 seconden voor inkomende mortieren met een kort bereik. De helft van de inwoners woont nog steeds in de “oude stad” van Shlomi, waar geen schuilkelders zijn. De regering heeft honderden miljoenen shekels beloofd voor schuilplaatsen in het noorden, maar tot nu toe is er nog maar weinig van terechtgekomen.

De nieuwste schuilplaatsen van ICEJ worden geplaatst op openbare plaatsen om de hele gemeenschap te dienen, zoals speeltuinen, synagogen en bushaltes.

Daarnaast stelt ICEJ-USA fondsen beschikbaar om 53 bestaande ondergrondse schuilplaatsen in Shlomi op te knappen. Het werk omvat het dichten van waterlekken, het repareren van defecte elektrische netwerken, het installeren van nieuwe verlichting, waterpompen, afvoersystemen en ventilatoren voor een betere ventilatie, het aanbrengen van nieuwe verflagen en nog veel meer.

Help ons alstublieft om meer schuilkelders te bouwen voor gemeenschappen in het noorden van Israël via ons Fonds Israël in Crisis.

Door: David Parsons, vicepresident & senior woordvoerder van ICEJ
Fotografie: AP