Solidarity Tour group - March 24

ICEJ Ambassadeurs Tour scherpt christelijke pleitbezorgers voor Israël aan

Op de laatste dag van de allereerste ICEJ Ambassadors Tour stond een groep van 23 christenen uit 10 landen wereldwijd binnen een grote, oude stenen formatie in de Jordaanvallei en beloofden zij eensgezind Israël meer te steunen in deze uitdagende tijd.

Toen ze bij Gilgal Argamon uit de bus stapten, deelde reisleidster Katherine van der Beek de rijke geschiedenis van de plek. Gilgal Argamon is een merkwaardig, door mensenhanden gemaakt bouwwerk van stenen muren in de Jordaanvallei, waarvan wordt aangenomen dat het diende als het eerste kampement van de Israëlieten nadat ze de Jordaan waren overgestoken onder leiding van Jozua.

Katherine beschreef de unieke lay-out van het kamp in de vorm van een sandaal, mogelijk een weerspiegeling van de passage in Deuteronomium 11:24: “Elke plaats waar uw voetzolen zullen komen, zal van u zijn…”. Ze wees ook op de vage contouren van een mogelijk altaar waar het Tabernakel gestaan zou kunnen hebben. Geleerden geloven dat deze voetafdruk en een aantal andere voetafdrukken van sandalen die in het land zijn gevonden, bekend als “gilgals”, belangrijke ontmoetingspunten waren voor de oudsten van Israël om het volk te verzamelen en belangrijke gemeenschappelijke beslissingen te nemen.

Geïnspireerd door de grote bijbelse betekenis van de plek, hield de groep zich bezig met een tijd van gebed voor Israël en spontane verklaringen van elke deelnemer van onwrikbare steun voor de Joodse staat en het Joodse volk. Voordat we Gilgal Argamon verlieten, beklom iedereen de aangrenzende heuvel voor een adembenemend panoramisch uitzicht over het uitgestrekte, sandaalvormige kampement.

Het idee voor een Ambassadors Tour werd onlangs bedacht door het nieuwe hoofd operations officer van de ICEJ, Richard van der Beek, die eerder werkte als senior manager voor een groot Israëlisch toerismebedrijf, Sar-El Tours. De reis van een week combineerde een traditionele rondleiding langs bijbelse plaatsen met briefings en bezoeken aan plaatsen die verband hielden met de actualiteit, en met praktische vrijwilligersprojecten. Het goed afgeronde excursieschema omvatte zowel het Bijbelse als het moderne Israël en was erop gericht de deelnemers voor te bereiden om thuis betere pleitbezorgers voor de Joodse natie te worden.

Deze eerste Ambassadeursreis midden maart trok christelijke afgevaardigden uit Brazilië, Duitsland, Indonesië, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zimbabwe. Ze bezochten een grensgemeenschap in Gaza die op 7 oktober door terroristen van Hamas werd verwoest, kregen veiligheidsbriefings over het zuidelijke en noordelijke front, hoorden van eerstehulpverleners over wat hen te wachten stond in die moeilijke eerste dagen van de huidige oorlog en kookten maaltijden voor mensen aan de frontlinies, naast andere activiteiten.

“Ik geloof dat de Heilige Geest ons speciaal op dit moment naar Israël heeft gestuurd met maar één doel: om de waarheid over Israël aan onze natie te vertellen. Dat is het! Wij zijn waarheidsdragers,” zei Richard uit Zuid-Afrika. “We moeten het terugnemen, want er is zoveel verwarring en verkeerde informatie voor onze ogen. Niet dat ik nooit geloofde wat er sinds 7 oktober is gebeurd, maar nu is het een verslag uit de eerste hand. Ik was erbij in Kibboets Be’eri. Ik was erbij in de Golan. Ik sprak met iemand die op het muziekfestival was. Het belangrijkste is om dit mee terug te nemen en ambassadeurs te zijn. Dat is het doel!”

Richard erkende ook dat het verwerken van de ervaringen van de week tijd zou kosten. Elk stukje waarheid dat ze hadden verzameld, zou hen van pas komen bij hun toekomstige inspanningen.

Garrett uit Nederland had moeite met het kiezen van één gedenkwaardig moment.

“Er zijn er zoveel!” riep Garrett uit. “Ik herken waar de oude mensen hier liepen [bij Gilgal Argamon] … en dan in Jeruzalem, dat Jezus precies door die straten liep!”

Marcus, ICEJ Duitsland

Hij verwonderde zich ook over de diverse vertegenwoordiging in de groep en toch hun eenheid in het geloof dat Jezus predikte, wat zijn woorden in Matteüs 24:14 weerspiegelt: “En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden als een getuigenis voor alle volken…”.

De tour eindigde bij de Haas Promenade in Jeruzalem vlak voor Shabbat. De plek biedt een spectaculair uitzicht op de Oude Stad, de Tempelberg en de Olijfberg. Daar verzekerde Marcus, de nieuwe Arise jongvolwassenendirecteur voor ICEJ-Duitsland, dat “hier in Israël zijn op dit moment een impact zal hebben op mijn toekomstige preken.” Hij noemde vooral de ontmoeting met familieleden van Israëlische gijzelaars en van hen die op 7 oktober geliefden verloren, een ontroerende ervaring. Het horen van hun getuigenissen en het getuige zijn van hun strijd voor de terugkeer van hun geliefden was echt impactvol.

De ICEJ blijft toegewijd aan het pleiten voor Israël, het troosten van het Joodse volk en het hebben van een dienend hart zoals Jezus voor zijn eigen familie.

Overweeg alstublieft een toekomstige rondreis door het Land van Israël met de ICEJ. En doe alles wat je kunt om een betere ambassadeur en pleitbezorger voor Israël te worden in de uitdagende dagen die voor ons liggen.

Geschreven door Ryan Tsuen