De natie Israël is nog steeds in shock over de massale invasie van Hamas-terroristen vanuit Gaza gisteren, op een rustige Shabbat-ochtend ter gelegenheid van de Joodse heilige dag Simchat Torah. Honderden terroristen stormden door een aantal gaten in de grensovergangen en hekken van Gaza en belegerden zo’n 25 Israëlische gemeenschappen. Ook vielen ze een grote menigte aan die zich verzameld had voor een openluchtmuziekfestival in een bos vlak bij de grens. Er zijn nog steeds vuurgevechten gaande tussen de IDF- en Hamas-militieleden in verschillende kibboetsen, en de IDF heeft nog steeds niet de volledige controle over het hele grensgebied teruggewonnen. Ondertussen heeft Hamas de afgelopen 36 uur ook meer dan 5.000 raketten op Israël afgevuurd, waarbij honderden burgers gewond zijn geraakt en veel huizen en appartementen zijn beschadigd.

Het bloedbad heeft inmiddels al de levens geëist van meer dan 600 Israëli’s en er zijn meer dan 2.000 gewonden, terwijl wordt aangenomen dat er tenminste 150 mensen als gijzelaar in Gaza gevangen worden gehouden. Honderden anderen worden nog steeds vermist, maar er was goed nieuws vanmiddag: enkele honderden mensen die het muziekfestival in de buurt van Re’im ontvluchtten, hadden zich weten te verstoppen in een waterduiker waar ze werden aangetroffen. Ze zijn in veiligheid gebracht.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde het een ‘donkere dag’. Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat we te maken hebben met het hoogste aantal Israëlische slachtoffers op één dag in de moderne geschiedenis van het land. Netanyahu beloofde ook dat Israëlische troepen de dreiging van Hamas in Gaza zullen elimineren. IDF-troepen zijn gemobiliseerd en verzamelen zich aan de grens voor een grote inval in Gaza, terwijl de Israëlische leiders de noordgrens in de gaten houden, waar Hezbollah op het punt staat zich vanuit Libanon aan te sluiten bij de strijd. Beide terreurmilities waarschuwden voor een escalatie vanaf 18.00 uur Israëlische tijd vanavond.


ICEJ veroordeelt massale terreuraanslagen van Hamas op Israëlische burgers

De Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem veroordeelt volledig de verraderlijke massa-aanval door Hamas-terroristen op Israëlische burgers, gelanceerd op de heilige dag van Simchat Torah. Wij steunen de natie en het volk Israël resoluut in hun rechtvaardige zaak om deze ondraaglijke dreiging van hun grenzen te overwinnen, en rouwen met hen over het verlies van zoveel onschuldige levens die op zo’n plotselinge en brute wijze zijn genomen.

“Nu de volledige omvang van het bloedbad dat aangericht is door Hamas-terroristen zichtbaar wordt, is het duidelijk dat deze goed geplande, door Iran gesteunde operatie niet werd gelanceerd vanwege grieven over de Israëlische ‘bezetting’ of enige reële gevaren voor de Al-Aqsa-moskee. Integendeel, het werd gedreven door de eeuwenoude ‘Geest van Amalek’, die zich altijd op Joodse vrouwen en kinderen heeft gericht, en op de ouderen, zwakken en kwetsbaren van Israël. Dus staan we op om deze afschuwelijke realiteit onder ogen te zien en bloot te leggen, en we veroordelen elke poging om deze gruwelijke daden van Palestijnse bloeddorst tegen het Joodse volk te rechtvaardigen”, aldus ICEJ-president Dr. Jürgen Bühler.

De ICEJ en zijn mondiale netwerk van nationale kantoren zijn vastbesloten om Israël in dit kritieke uur bij te staan door middel van het overwinnend gebed, dringende financiële hulp en publieke pleidooien voor het recht en de plicht van Israël om zijn burgers te verdedigen.


Gebedspunten

Wij dringen er bij alle christenen op aan om als volgt te bidden:

  1. Bid voor de veilige terugkeer van alle gijzelaars die worden vastgehouden in Gaza en op Israëlisch grondgebied. Er wordt aangenomen dat Hamas minstens honderd gijzelaars in handen heeft, en hun veilige vrijlating is een prioriteit. Er zijn vandaag hoopvolle berichten dat er zowel in Israël als in Gaza enkele gijzelaars zijn vrijgelaten, maar er is meer wonderbaarlijk ingrijpen vanuit de hemel nodig.
  2. Bid om wijsheid, eenheid en vastberadenheid onder de Israëlische leiders om de beste beslissingen voor de natie te nemen bij het confronteren en verpletteren van Hamas, Hezbollah en andere door Iran gesteunde terreurmilities die Israël bedreigen.
  3. Bid om kracht en vechtlust voor het hele Israëlische leger.
  4. Bid om Gods machtige hand zodat Hezbollah in Libanon terughoudendheid zal betrachten.
  5. Bid dat de Heer elke leugenachtige tong zal stoppen die probeert dit geweld en bloedbad tegen Israël en het Joodse volk te rechtvaardigen.
  6. Bid dat alle Israëli’s, zowel in het land als daarbuiten, beschermd zullen worden tegen alle schade en lone wolf-opdrachten die voortkomen uit de Arabische en moslimgemeenschappen.

Dringende oproep voor Israël

De ICEJ zet onze dringende oproep aan christenen over de hele wereld voort om Israël in deze tijd van oorlog en crisis te steunen door financiële hulp te bieden voor de meest directe behoeften die uit dit conflict voortvloeien. We zijn in overleg met onze Israëlische langetermijnpartners – zowel in het grensgebied van Gaza als op nationaal niveau – en de volgende behoeften zullen de eerste prioriteit krijgen:

  1. Evacuatie van Israëlische inwoners en onlangs aangekomen immigranten uit de grensgebieden van Gaza naar veiligere centra elders in het land.
  2. Het verstrekken van voedselpakketten aan gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt of uit hun gemeenschap zijn geëvacueerd.
  3. Basisbehoeften en eerste hulp, inclusief medische zorg en traumazorg.
  4. Meer mobiele schuilkelders, die vooral nodig zijn om gebieden te beschermen die niet onder Iron Dome vallen. We bestellen vijf nieuwe onderkomens en vragen uw hulp zodat we zo snel mogelijk meer kunnen leveren. Doneer vandaag nog.

Geschreven door: dr. Jürgen Bühler, ICEJ-voorzitter