Solidariteit met Israël

In de nasleep van de gruwelijke slachting van meer dan 1.000 Israëlische burgers door Hamas-terroristen, werkt de ICEJ via ons internationale netwerk van bijkantoren en activisten om Israël bij te staan en de golf van antisemitische ophitsing te bestrijden die nu de wereld overspoelt. Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen, en een rechtvaardige zaak om de Hamas-terreurmilitie uit te roeien voordat zijn ideologie zich verder verspreidt. In de nasleep van de ergste massaslachting van onschuldige Joden sinds de Holocaust betekent onze belofte van ‘Nooit meer’ niets als we nu niet voor Israël opkomen. Wees niet stil!

Pro-Israël bijeenkomsten en marsen

U kunt solidariteit tonen met Israël door bijeenkomsten en marsen in uw woonplaats en hoofdsteden te organiseren of eraan deel te nemen. Het is van cruciaal belang dat christenen in deze tijd allemaal samen staan en Israël en de Joodse gemeenschap wereldwijd hartstochtelijk verdedigen. Hier zijn afbeeldingen en video’s van recente pro-Israël-bijeenkomsten waarbij de ICEJ over de hele wereld betrokken is. Neem contact op met de ICEJ-vertegenwoordiger in uw land om deel uit te maken van deze voortdurende inspanning. Bezoek: https://www.icej.nl/ons-waarom/our-global-family/

Belangenbehartiging bij leiders en media

Zorg ervoor dat u uw regeringsleiders en lokale media op de hoogte stelt van uw standpunt tegenover Israël. Hier zijn voorbeelden van recente brieven aan regeringsfunctionarissen en gemeenschapsleiders waarin de dringende kwesties rond de strijd van Israël tegen het Hamas-terrorisme aan de orde komen. Gebruik deze alstublieft als model voor het schrijven naar uw eigen regeringsleiders en mediakanalen.

Voorbeeldbrief aan de Verenigde Naties

Voorbeeldbrief aan de president van de Verenigde Staten

Informeer anderen over radicaal islamistisch terrorisme

U kunt anderen helpen begrijpen waarom Israël de overwinning moet behalen op het brutale islamitisch geïnspireerde terrorisme dat Hamas op 7 oktober tegen duizenden onschuldige Israëli’s heeft uitgevoerd. In hun eigen woorden voeren zij een wrede jihad, niet alleen tegen Israël en de Joodse gemeenschap, maar ook tegen alle ongelovigen, met als doel de islamitische dominantie over de hele wereld te bereiken – een macabere profetische visie die de volledige uitroeiing van het christendom omvat. Het is waar dat Hamas wordt gedreven door dezelfde duistere eschatologie van de islamitische wereldverovering die de radicale soennitische milities ISIS en Al-Qaeda voedt, evenals het Iraanse geestelijke regime en zijn proxy-terreurmilities Hezbollah in Libanon en anderen in Syrië, Irak, Jemen en elders. Hier zijn enkele nuttige bronnen om u en anderen te helpen deze ondraaglijke bedreiging voor de wereldvrede te begrijpen.

De oorlog met Hamas: wat je moet weten (nieuwsbericht)

‘Swords of iron’ (overzicht van IDF/ICD/SMIS)

Bekijk deze video’s: