In de Bijbel worden grote veranderingen van tevoren profetisch aangekondigd. Vervolgens zien we dat het plotseling gebeurd, zoals bijvoorbeeld bij Noach, Abraham en Jezus. We zien dit patroon steeds naar voren komen in Gods Woord. Het is aan ons om Gods principes profetisch te verstaan, zodat ook Gods tijden niet onverwacht komen. Op deze wijze mogen we ons voorbereiden op de tijd dat Jezus terugkomt. In Amos 3: 7 (HSV) staat: 'Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. Plotseling zal... was het onderwerp van de themaochtend in de VEZ te Zwolle van 12 november 2022.