weekend of prayer 17-19Nov23

Komend weekend 17-19 november een weekend van gebed (en vasten) zie Om Sions Wil Weekend. Doe mee en bekijk de info.

Gebed voor Israël

‘Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht. Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken’ (Zacharia 12:8-9).

Wat een zegenrijke belofte voor Gods volk en de stad Jeruzalem. En wat een waarschuwing aan alle volken die tegen Jeruzalem zullen oprukken. Eerder in vers 6 van Zacharia 12 zegt God: ”En Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem”. Daarom is het ook zo belangrijk om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem!

 • Bid volhardend dag en nacht voor de vrede van Jeruzalem. Gun jezelf, en laat God geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
 • Bid voor de soldaten in de Gazastrook die inmiddels in de stad Gaza bezig zijn om Hamas te ontmantelen.
 • Bid voor de patiënten in de Ziekenhuizen in Gaza, en in het bijzonder voor het Shiva ziekenhuis.
 • Bid dat het hoofdkwartier van Hamas wat hoogstwaarschijnlijk in tunnels onder het Ziekenhuis verborgen zit, zal worden ontmanteld.
 • Bid dat de door Israël voorgestelde evacuatie van patiënten, waaronder baby’s, zal worden geaccepteerd door Hamas.
 • Bid dat de soldaten van de IDF spoedig alle gijzelaars zullen vinden en bevrijden.
 • Bid in het bijzonder voor Emma & Yuli ( 3 jaar) voor Eitan (12 jaar) voor Amelia (5 jaar) en Kfir (9 maanden) en al die anderen die door Hamas zijn ontvoerd.
 • Bid voor de bewoners in het Noorden aan de grens met Libanon, waar opnieuw raketten door Hezbollah vanuit Libanon zijn afgevuurd, waarbij zeker 6 mensen gewond zijn geraakt.
 • Bid voor de bewoners op de Golanhoogten die werden geconfronteerd met beschietingen vanuit Syrië, met als gevolg een vergeldingsactie van Israël op doelen in Syrië.
 • Bid dat Hezbollah zich zoveel mogelijk afzijdig zal houden en stopt met het afvuren van raketten waarbij het Israël uitlokt om ter reageren.
 • Bid vooral voor Premier Netanyahu en zijn oorlogskabinet die onder een gigantische druk beslissingen moeten nemen over leven en dood. Zeker ook naar aanleiding van de druk van duizenden demonstranten die in Tel Aviv bijeenkwamen voor een snelle vrijlating van de gijzelaars.

Gebed voor de Volken

‘En de HERE zal koning worden over de gehele aarde, te dien dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige’ (Zacharia 14:9).

We zien vandaag de dag dat alle machthebbers in de wereld zich met Israël en zich uiteindelijk ook met Jeruzalem gaan bemoeien.

 • Bid dat de geest van Amelek onder de Hamasstrijders wordt verbroken in de naam van Jeshua. Zij hechten geen waarde aan het leven. Hun kracht is dat zij houden van de dood. De dood is het hoogste goed, want het vermoorden van Joden wordt verkocht als een goddelijke deugd.
 • Bid dat de ‘lange arm’ van Iran naar Hezbollah en Hamas wordt verbroken in de naam van Jeshua.
 • Bid om verzoening tussen Jood en Arabier.
 • Bid dat Egypte de grens met Gaza vaker gaat openen voor vrachtwagens met hulpgoederen en om inwoners vanuit Gaza door te laten.
 • Bid dat de door Jordanië gedropte (medische) hulpgoederen op de juiste plaatsen in met name ziekenhuizen terecht zullen komen.
 • Bid voor de VS in zijn bemiddelende rol ook wanneer het gaat om de vraag wat er na deze oorlog met Gaza moet gebeuren.
 • Bid dat de Fransen gehoor zullen geven aan de oproep van President Macron om op te staan tegen het antisemitisme.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen’ (Efeze 2:14-13).

Dank voor het Godswonder dat Joden en christenen zich het komende weekend wereldwijd verenigen in vasten en gebed als reactie op de dreiging die uitgaat van Iran, en de zeer verontrustende golf van antisemitisme die nu de wereld overspoelt.

 • Dank God voor de gezegende Themaochtend in Zwolle van afgelopen zaterdagmorgen waar meer dan 120 deelnemers waren.
 • Dank God dat de Kristalnachtherdenkingen in veel plaatsen in Nederland zonder uiterlijk protest konden worden gehouden.
 • Dank God voor het initiatief van rabbijnen en christenen die kerken en synagogen uitnodigen om in het komend weekend te vasten en te bidden voor Israël en de bevrijding van de gijzelaars.
 • Bid dat veel kerken en gemeentes op deze uitnodiging in zullen gaan.
 • Bid om wijsheid voor de Nederlandse journalisten die op de Israëlische Ambassade van Israël zijn geconfronteerd met videobeelden van de verschrikkingen van 7 oktober.
 • Bid om bescherming voor de Joodse bevolking in ons land tegen het agressiever wordende antisemitisme.
 • Bid voor de komende 2e Kamerverkiezingen en dat de partijleiders zich nog voor 22 november uit zullen spreken over hun houding ten opzichte aan Israël.
 • Bid ook voor onze Nederlandse vrijwilligers (Jannie, Corrie, Yudith en Jose) die blijven doorgaan met het geven van noodhulp in Israël.
 • Bid voor de staf en leden van het ICEJ kantoor in Jeruzalem en in het bijzonder voor Jurgen Buhler wiens zonen ook in de IDF dienen.
 • Bid voor de komende spreekbeurten en bijeenkomsten van de ICEJ in Nederland. Ga voor informatie hierover naar de website van de ICEJ www.icej.nl/agenda.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur en de vele vrijwilligers van de ICEJ-afdeling in Nederland.

Weekend van gebed om Sions wil.

Rabbijnen en christenen nodigen kerken en synagogen over de hele wereld uit om het weekend van 17-19 november te gebruiken als een speciale tijd om te bidden voor Israël en de terugkeer van de gijzelaars die door Hamas in Gaza worden vastgehouden.

We dringen er bij jullie op aan om je namens Israël aan te sluiten bij dit ongekende vertoon van christelijk-Joodse eenheid. Zorg ervoor dat je kerk dit weekend de tijd neemt om te bidden voor de Joodse staat en het Joodse volk, en in het bijzonder voor degenen die in Gaza worden gegijzeld.

Global Prayer Gathering

Sluit je aan bij onze dagelijkse Global Prayer Gatherings om 15.00 uur (Nederlandse tijd). Je wordt omringd door een wereldwijd leger van christelijke leiders en voorbidders, en ontvangt dagelijks updates over de kritieke situatie ter plaatse hier in Israël. Ga met ons mee op: 

https://on.icej.org/ICEJGlonalPrayer

Rosh Chodesh

Sluit je tijdens de oorlog aan bij de Rosh Chodesh-gebedsketen. Je kunt je aansluiten bij bestaande gebedswakes of je eigen gebedswake mobiliseren met een minimale groep van 10 personen, en je bij ons registreren op: gebed@icej.nl

De eerstvolgende gebedsmomenten zijn:

Dinsdagavond 14 november  van 21.00 – 22.00 uur (ICEJ-team)

Vrijdagmorgen 17 november van 11.00 – 12.00 uur (ICEJ-team)

Maandagavond 20 november van 20.00 – 21.00 uur (ICEJ-team)

Je kunt je aanmelden via:  

https://on.icej.org/RoshChodeshPanelist

Gebedsapp

Elke dag plaatst Hennie Keegstra van ICEJ Nederland updates, proclamaties en gebedspunten op deze app. Inmiddels hebben zich zo’n 2.200 bidders aangesloten.

Eigenlijk heeft deze gebedsapp het maximum aantal deelnemers bereikt.

Daarom is besloten om een extra Telegram-kanaal te openen onder de naam Israëlbidders. Op die manier kunnen we verder groeien en bovendien is het veiliger.

Mocht dit de ingewikkeld voor je zijn, dan blijf je gewoon gebruik maken van de WhatsApp.

Doneren

Ook vragen wij u om een donatie voor ‘Israël in crisis’. Ga daarvoor naar www.icej.nl/doneren/

Groet en zegen,
Jan Posthumus