Gebed voor Israël

‘Tot de rechters zeide hij (koning Josafat): Ziet toe, wat gij doet, want gij oefent de rechtspraak niet uit voor mensen, maar voor de HERE, die bij u is, als gij rechtspreekt’ (2 Kronieken 19:6).

Het ambt van rechter, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, is in de loop van de tijd veranderd. Koning Josafat droeg de rechters op zich bij het rechtspreken te laten leiden door vrees voor de HERE, en in waarheid en met een rein hart te handelen.

 • Bid voor de situatie in Israël op dit moment. Bij het samenstellen van deze gebedspunten zijn er hevige onrusten gaande op de Westelijke Jordaanoever en in de Gaza. Er is vrees voor verdere escalatie.
 • Bid dat in de rechtspraak rekening zal worden gehouden met een Bijbelse kijk op het ambt van rechter.
 • Bid om rust en eenheid in de Knesset tussen regering en oppositie na de goedkeuring bij de eerste stemming van de wetswijziging.
 • Bid om wijsheid en fijngevoeligheid voor premier Benjamin Netanyahu en President Isaac Herzog.
 • Bid dat de felle protesten en demonstraties zullen stoppen.
 • Dank God voor een jeugdbeweging die oproept om de verbinding van alle inwoners van het land Israël met elkaar en het land te versterken.
 • Bid dat de aanvallen van Iran die meedogenloos probeert de staat Israël en zijn burgers aan te vallen Israël niet zal verzwakken.
 • Bid voor het noordelijke front waar Israël geconfronteerd wordt met Hezbollah en Iraanse milities.
 • Bid voor de zuidgrens waar Israël te maken heeft met Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.
 • Bid voor binnen de grenzen van Israël waar ze geconfronteerd worden met radicaal Palestijns terrorisme dat onlangs het leven heeft gekost aan 11 onschuldige zielen.
 • Blijf volhardend bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Gebed voor de Volken

‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden’ (Mattheüs 5:9).

Veel kerken in Latijns-Amerika worden geconfronteerd met politieke onrust. In de loop van vorig jaar hebben we een duidelijke trend gezien in veel Latijns-Amerikaanse naties van christelijke leiders die zich inzetten voor Bijbelse principes.

 • Bid voor Bolivia, Brazilië en Colombia, evenals andere Latijns-Amerikaanse landen, dat de Heer het Lichaam van Christus zal blijven versterken en uitbreiden.
 • Bid dat ze in staat zullen zijn om in deze tijd sterk te staan in het geloof, en dat ze politiek volwassen zullen worden om hun naties goed te helpen regeren.
 • Bid dat de corruptie in de regeringen zal worden bestreden.
 • Bid dat elk politiek geweld zal eindigen en dat de inspanningen om de christelijke invloed op de samenleving en de overheid te verdrijven alleen maar zal leiden tot meer gelovigen.
 • Bid voor Turkije en Syrië nu beide landen getroffen zijn door een verwoestende aardbevingen.
 • Bid voor de nabestaanden en de slachtoffers van deze aardbevingen.
 • Bid dat het ingezamelde geld op de juiste plekken terecht zal komen.
 • Bid dat de oorlog in de Oekraïne spoedig zal worden beëindigd.
 • Bid dat de koningen en machthebbers van deze wereld hun knieën zullen buigen voor Koning Jezus. Ze spannen samen tegen de God van Israël en Zijn gezalfde. (Psalm 2).
 • Bid dat de Joden in Oekraïne en Rusland Aliyah gaan maken nu het nog kan.

Gebed voor Nederland en de ICEJ

‘De liefelijkheid van de HERE, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat’ (Psalm 90:17).

Binnen het werk van de ICEJ afdeling in Nederland ervaren we dat de liefelijkheid van de HERE onze God over ons is. Al vroeg in dit pas begonnen nieuwe jaar zijn we al weer bezig met het plannen en organiseren van het Israël weekend van 1 t/m 3 september a.s.  We vragen in diepe afhankelijkheid van Hem om het werk van onze handen te bevestigen.

 • Bid voor ons als Bestuur nu we bezig zijn met de voorbereidingen van het komende Israël weekend op de Betteld in Zelhem van vrijdag 1 september t/m zondag 3 september.
 • We danken God dat we rijk gezegend worden met deskundige hulp van veel vrijwilligers.
 • Bid voor de vele vrijwilligers die het werk van de Ambassade in ons land en in Israël handen en voeten geven.
 • Bid dat er veel geld zal worden gedoneerd voor de hulp die de ICEJ samen met Israëlische hulpdiensten aan Turkije geeft. Doneren kan via de ICEJ Nederland, onder vermelding van Jesaja 19 Heerbaan Fonds.
 • Bid voor de a.s. Provinciale Statenverkiezingen die op 15 maart worden gehouden.
 • Bid voor de Protestantse Kerk in Nederland die dit jaar haar Israël-Palestina nota gaat herzien.
 • Dank God dat we vanuit Nederland met 4 teams mogen deelnemen aan het wereldwijde Rosh Chodes gebed.
 • Bid dat er meer voorbidders zullen opstaan om deel te gaan nemen aan het maandelijkse Rosh Chodes gebed.
 • Bid om wijsheid, inzicht, gezondheid en bescherming voor Jacob en Hennie Keegstra en het bestuur van de ICEJ-afdeling Nederland.

Gebedstijden via Jeruzalem in het Nederlands: (U kunt meedoen via Zoom)
– 28 febr. om 10.00 – 11.00 via de Betteld-team
– 28 febr. om 20.00 – 21.00 via ICEJ team
– 2 mrt. om 7.00 – 8.00 via ICEJ team 
– 3 mrt. om 21.00 -22.00 via Huis van Gebed
Te volgen via url: on.icej.org/RoshChodesh

Voor meer info over gebed van de ICEJ Nederland: www.icej.nl/gebed

Bedankt dat je deelgenoot bent van onze wereldwijde gebedsbeweging Jesaja 62.

Jan Posthumus