Pro-Israel rally in Oslo Norway

Vorige week waren de Amerikaanse en Noorse afdelingen van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem de voorvechters van historische solidariteitsevenementen voor Israël in hun respectievelijke nationale hoofdsteden, waarbij krachtige, tijdige verklaringen werden afgelegd van christelijke steun voor de Joodse staat en het Joodse volk te midden van de huidige oorlog in Gaza.

Rabbijn Haim Steinmetz, dr. Susan Michael, Jordanna McMillan, Allison Griffin en Rabbijn Stuart Weinblatt.

Afgelopen woensdag (31/01/24) hielp de ICEJ-USA-afdeling bij het organiseren van een speciale lobbydag op Capitol Hill waaraan meer dan 70 christelijke pastors en orthodox-joodse rabbijnen deelnamen. Dit was de eerste keer dat een dergelijk pro-Israël initiatief van een interreligieuze delegatie van geestelijken ooit werd ondernomen in het Amerikaanse Congres. De gezamenlijke missie werd gehouden in samenwerking met American Christian Leaders for Israel, Israel Allies Foundation, Zionist Rabbinic Coalition, Eagles’ Wings, het Jerusalem Connection Report en de National Hispanic Pastors Alliance, en had als doel om een sterk interreligieus standpunt in te nemen voor Israël in Washington DC tijdens de strijd van het IDF tegen het Hamas-terrorisme in Gaza.

“We waren zo overweldigd door de warmte en eenheid die we voelden toen we door de zalen van het Congres liepen met onze Joodse tegenhangers. Dit is een baanbrekend moment in de geschiedenis van de joods-christelijke relaties, en we zijn zo opgewonden over al het goede dat kan ontstaan als we blijven samenwerken,” zei ICEJ-USA nationaal directeur Dr. Susan Michael.

ICEJ-USA gebedscoördinator Julaine Stark merkte op dat tijdens de speciale “Israel Advocacy Day” meer dan 70 christelijke pastors en joodse rabbijnen uit 15 staten samenkwamen om te pleiten voor Israël tijdens ontmoetingen met 30 leden van het Congres, waarbij ze hun steun uitspraken voor Israël en de dringende noodzaak om de Israëlische gijzelaars te bevrijden die nog steeds worden vastgehouden door Hamas in Gaza.

“Deze gezamenlijke missie van Joodse en Christelijke leiders komt op een kritiek moment nu Israëls oorlog om Hamas uit te schakelen – een bedreiging voor de hele vrijheidslievende wereld – voortduurt,” vertelde Jordanna McMillan, Amerikaans directeur van de Israel Allies Foundation, aan het Jewish News Syndicate (JNS) op de dag van het evenement. “We hebben allemaal de ontwrichtende en soms gewelddadige protesten tegen Israël en aanvallen op Joden wereldwijd gezien, en deze op geloof gebaseerde advocacy inspanning bevestigt opnieuw aan de politieke leiders van onze natie de breedte en diepte van de Amerikaanse steun voor Israël.”

“Israël steunen in haar oorlog tegen Hamas is een Amerikaanse kwestie en een kwestie voor alle mensen van goede wil. Nooit eerder zijn rabbijnen en dominees naar het Congres gegaan om samen te lobbyen,” vertelde de New Yorkse rabbijn Chaim Steinmetz ook aan JNS. “Het gebeurt vandaag, nu Amerikanen zich steeds meer zorgen maken dat Iran en haar proxies het bestaan van een belangrijke Amerikaanse bondgenoot bedreigen.”

Pro-Israel rally in Oslo
Pro-Israël bijeenkomst in Olso, Noorwegen.

Ondertussen verzamelden honderden Noorse christenen zich zaterdag (03/02/24) voor het parlement van hun land in Oslo voor een historische bijeenkomst om achter Israël te staan en antisemitisme te bestrijden. De demonstratie bracht de grootste alliantie ooit van christelijke denominaties in Noorwegen samen om een gezamenlijke verklaring te bekrachtigen waarin steun wordt uitgesproken voor Israël in zijn oorlog tegen Hamas in Gaza en waarin wordt opgeroepen tot meer actie om antisemitisme te bestrijden.

De pro-Israël bijeenkomst werd bijgewoond door geestelijken en leken van de Pinkster-, Lutherse en Katholieke kerken, die alle christelijke denominaties van het land vertegenwoordigen, behalve de voormalige staatskerk. De bijeenkomst werd georganiseerd door de afdeling van ICEJ-Noorwegen.

ICEJ-Norway national director Dag Øyvind Juliussen
Dag Øyvind Juliussen op een pro-Israël bijeenkomst in Oslo, Noorwegen.

“Het was een historische demonstratie van christelijke steun voor Israël in ons land dankzij de grote verscheidenheid aan christelijke leiders en organisaties die erbij betrokken waren. Zoiets is nog nooit gebeurd in mijn leven,” zei ICEJ-Noorwegen nationaal directeur Dag Øyvind Juliussen, die gastheer was van het evenement.

Na afloop van de bijeenkomst gaven de aanwezige kerkleiders een gezamenlijke verklaring uit waarin ze uiting gaven aan hun “diepe bedroefdheid over het feit dat we getuige zijn van de voortdurende oorlog en de wereldwijde toename van antisemitisme en haat tegen Joden. Als christenen voelen we een speciale verantwoordelijkheid om op te komen voor onze Joodse broeders, vooral gezien de geschiedenis van de kerk…”.

De gezamenlijke verklaring bevestigde het bijbelse concept dat alle mensen geschapen zijn naar het beeld van God, en uitte bezorgdheid over het lijden van de burgerbevolking in zowel Israël als Gaza.

“Wij vinden het onaanvaardbaar dat Joden die in Noorwegen wonen steeds meer worden lastiggevallen en bang gemaakt,” voegde de verklaring eraan toe, terwijl de Noren werden aangespoord om “antisemitische houdingen, vooroordelen en onverschilligheid ten opzichte van de manier waarop Joden in onze cultuur worden afgebeeld, aan te pakken.”

De verklaring veroordeelde ook de verklaringen en acties van Hamas op en na 7 oktober, die “de fundamentele antisemitische ideologie van Hamas aantonen”.

De verklaring sloot af met oproepen om te bidden voor vrede in de regio en de bescherming van de Joodse gemeenschap in Noorwegen, naast andere actiepunten.

Ook jij kunt in je eigen land een lans breken voor Israël. Bezoek de ‘Solidariteit’-pagina van de ICEJ op www.icej.nl/solidariteit/ en help anderen te begrijpen waarom Israël onze steun nu meer dan ooit nodig heeft.

De ICEJ heeft zich gecommitteerd aan een drieledige reactie op de oorlog in Gaza, door gebed, noodhulp en solidariteit met Israël. Draag alstublieft uw steentje bij door te bidden, Israël te steunen en te geven aan de vele noden die deze crisis met zich meebrengt.

Geschreven door David Parsons, vice-president & senior-woordvoerder ICEJ