In de zomer van 1980 riep het Israëlische parlement Jeruzalem uit tot eeuwige, ongedeelde hoofdstad van de staat Israël, zoals koning David dit bijna 3.000 jaar daarvoor had gedaan. De gehele internationale politiek kwam hiertegen in protest en dertien ambassades werden als gevolg hiervan uit Jeruzalem weggehaald.

Destijds hield een aantal christenen die in Israël woonden, een christelijke viering tijdens het joodse Loofhuttenfeest. Zich bewust van de diepe pijn, die Israël ervoer over het vertrek van de ambassades, ervoeren zij dat God hen riep om een Christian Embassy te openen in deze Stad van de Grote Koning. Zij noemden deze de International Christian Embassy Jerusalem, die christenen uit de hele wereld vertegenwoordigt, en woorden van troost en steun spreekt tot Israël. Sindsdien heeft de ICEJ altijd naast het volk Israël gestaan.