Gods woord voorziet een tijd van ongeëvenaarde vreugde en vrede voor Israël. De bijzondere Messiaanse profetieën uit Jesaja 2, 11 en 60 laten dit zien. ‘Israëls lijdenstijd’ zal spoedig voltooid zijn en dat zal dan de hele wereld verbazen. Bovenal zal God alleen de eer krijgen, want Hij zal een probleem oplossen wat voor de mensheid te groot is. Zelfs de kerk kon dit niet oplossen. Inderdaad zien velen in de kerk geen Bijbelse betekenis voor het herstel van Israël. Zij geloven dat het een politieke toevalligheid is, door de Verenigde Naties bedacht.

Een theologische stellingname

Veel van Israëls lijden heeft te maken met haar roeping. Zij is door de keus van God, het voertuig van verlossing voor de wereld. De verlossingszegen van God is door Israël aan de wereld gegeven. Dit voertuig is continu belaagd door de machten van de duisternis. Voor deze machten is het duidelijk: vernietig Israël en daarmee is effectief de bedoeling van God met de wereld ook vernietigd. Gelukkig verklaart Jesaja dat deze lijdenstijd voltooid wordt. Op die ‘dag’ zal de hele wereld weten dat Israël bestaat om een zegen en geen vloek voor de wereld te zijn.

Een troostend antwoord

De profeet Jesaja zegt, ‘Spreek troost toe aan Jeruzalem’. Een andere vertaling zegt: ‘Spreek bemoedigend voor Jeruzalem’. Een volk wat vrede, vreugde, overwinning en zegen heeft, hoeft geen woorden van troost of bemoediging. Nee, maar een volk wat voortdurend leeft in trauma’s en conflicten heeft deze troost en bemoediging wel nodig. Helaas leert de kerkgeschiedenis ons iets anders! Hun woorden zijn hard, bitter en verwijtend geweest. Gelukkig hebben we 40 jaar geleden als International Christian Embassy Jerusalem de roeping gehoord om woorden van troost aan Israël en Jeruzalem uit te spreken.