Elke natie

De International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ) werd in september 1980 in Jeruzalem opgericht door christenen uit 32 landen die probeerden een stem en praktische uitdrukking te geven aan de bijbelse opvattingen van miljoenen christenen over Israël – opvattingen die onze regeringen zelden communiceren. Tegenwoordig verbinden we de kerk wereldwijd met wat God in Israël doet, via onze afdelingen en vertegenwoordigers in meer dan 90 landen over de hele wereld en supporters in meer dan 170 landen over de hele wereld. Onze visie is om dit brede internationale netwerk van toegewijde pro-Israëlische christenen uit te breiden tot alle naties op aarde.

Heel Israël

Vanaf het begin heeft de ICEJ een bewezen staat van dienst in het bereiken van oprechte christelijke liefde en zorg aan elke gemeenschap in Israël – of het nu Joods, Arabisch, Christelijk, Moslim, Druzen of Bedoeïenen is. Tegelijkertijd heeft de ICEJ een duidelijke roeping om een ​​troost te zijn voor het Joodse volk, met name als reactie op de tragische erfenis van christelijk antisemitisme.

Vandaag de dag helpen we Joden om naar huis te komen in Israël, zorgen we voor oudere Holocaust-overlevenden, bereiken we risicojongeren, helpen we minderheden, sponsoren we onderwijsprogramma’s voor verdienstelijke studenten, bieden we schuilkelders voor geplaagde grensgemeenschappen en nog veel meer. Uiteindelijk wil de ICEJ elke sector van de Israëlische samenleving bereiken met tastbare daden die getuigen van christelijke liefde en vriendelijkheid jegens deze natie.