Wij geloven in:

 • De Drie-eenheid – God heeft Zichzelf geopenbaard in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • De goddelijkheid van Jezus – Hij is de volledige uitdrukking van God in lichamelijke vorm; Hij is zowel volledig God als volledig mens.
 • De persoon en het werk van de Heilige Geest – Hij stelt gelovigen in staat om te getuigen in de wereld en bekrachtigt daarom de getrouwe prediking van Gods woord met tekenen en wonderen en verschillende gaven van de Geest.
 • De inspiratie van de Schrift – Alle Schrift is door God ingegeven.
 • Het volbrachte werk van Jezus aan het kruis als de enige reden voor redding voor alle mensen, ongeacht of ze joods of heidens zijn. Dit reddingswerk wordt alleen door geloof toegeëigend.
 • De fysieke en zichtbare terugkeer van Jezus naar de Olijfberg.
 • De plaatselijke kerk is het bijbelse Lichaam van Christus en alle gelovigen in Jezus zijn verplicht om bij een van deze samen te komen.

Israëlische overtuigingen

 • Wij geloven dat de Bijbel getuigt van Gods unieke en blijvende roeping en uitverkiezing van het Joodse volk als een instrument van wereldverlossing, dat vandaag de dag nog steeds relevant en actief is in het herstel van Israël in hun oude thuisland.
 • Wij geloven dat dit hedendaagse herstel van Israël het bewijs is van Gods trouw aan Zijn eeuwige verbond met Abraham.
 • Ons standpunt tegenover het Joodse volk is daarom gebaseerd op de eeuwige verbonden van God zoals beschreven in Gods woord (Genesis 12; 15, enz.) en niet op ‘Eindtijd’-profetieën.
 • We erkennen echter dat we in een tijd van vervulling en herstel voor Israël leven die zich in de moderne tijd heeft ontvouwd en door vele bijbelse profeten was voorspeld (bijv. Ezechiël 36:22vv).
 • We omarmen niet het idee dat verschillende verbonden elk tot redding kunnen leiden; We geloven eerder dat er maar één weg naar God is door zijn zoon Jezus Christus en het nieuwe verbond dat hij heeft gesloten.
 • We bieden onze steun aan het Joodse volk, ongeacht hun spirituele status (Romeinen 3:28), maar we erkennen ook de betekenis van het lokale en groeiende Lichaam van de Messias in het land Israël.
 • We eren en benadrukken de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof, gebaseerd op het Oude Testament, ook al waarschuwen we niet-joodse christenen met klem om niet onder de wet te komen of te geloven in redding door werken.
 • We staan onwrikbaar achter de goddelijke bestemming van het Joodse volk terug in hun land, maar we erkennen ook de unieke en bijbelse roeping van de Arabische naties rond Israël in Zijn reddingsplan voor alle volkeren die in het Midden-Oosten wonen.